cz de

JC PLAN, s.r.o.

Společnost, jejíž vlastníci mají více než dvacetileté geodetické zkušenosti nejen v oblasti katastru nemovitostí, ale i v mnoha oborech stavebnictví včetně zaměřování interiérů budov.

Výhodou našeho zákazníka je osobní jednání přímo s vlastníky společnosti - zkušenými zeměměřiči - jimž záleží na dobrém jménu firmy.

činnosti:

  • zaměření interiérů budov jako podklad pro projekt - v prostředí AutoCad
  • vytyčování a zaměřování staveb včetně rodinných domů
  • tvorba map - polohopis i výškopis
  • 3D model - v prostředí AutoCad Civil 3D
  • tvorba bodových polí a vytyčovacích sítí
  • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
  • tvorba všech druhů geometrických plánů
  • vytyčování hranic pozemků 

Kvalita
jsme malá firma, jejíž hlavní předností jsou zkušení odborníci. 

Spolehlivost
veškerou odbornou práci provádějí výhradně majitelé firmy. 


Zkušenost
osobně získané nejen v České republice, ale i v Německu. 


Porozumění
jsme schopni poskytovat poradenství i v Němčině, Angličtině a Francouzštině.


r e k l a m a :