cz de

Zajímavé odkazy

Zeměměřictví / geodézie a kartografie

  • Geoportál Zeměměřického úřadu - on-line objednávky dat a tištěných map
  • Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)
  • Zeměměřický úřad ()
  • Český svaz geodetů a kartografů
  • Komora geodetů a kartografů

Katastr nemovitostí

  • Katastrální úřady - adresy a kontakty
  • Katastrální území - seznam katastrálních území celé ČR 
  • Nahlížení do katastru nemovitostí

Kvalita
jsme malá firma, jejíž hlavní předností jsou zkušení odborníci. 

Spolehlivost
veškerou odbornou práci provádějí výhradně majitelé firmy. 


Zkušenost
osobně získané nejen v České republice, ale i v Německu. 


Porozumění
jsme schopni poskytovat poradenství i v Němčině, Angličtině a Francouzštině.


r e k l a m a :